Hasta Hakları


Hasta Hakları

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma.

Bilgilendirme ve Bilgi İsteme.

Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme.

Mahremiyet.

Rıza.

Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma.

Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme.

Saygınlık Görme ve Rahatlık.

Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma.

Şikayet ve Dava Hakkı.


Hasta Sorumlulukları

Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme.

Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa kullandığı ilaçları ve sağlığı ile ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme.

Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma.

Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme.

İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hasta ve personelin haklarına saygı gösterme.

Porsonele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama.

Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurmaFİZYOMER FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON MERKEZİ

Ortopedi ve Travmatoloji ve 7 daha

Sabit hat: +90 222 211 4040
Sabit hat: +90 444 6 904
E-posta: info@fizyomer.com.tr


Bu içerikle ilgili bir makale henüz eklenmemiştir.