AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (A.A.A) TEDAVİSİ NEDİR?Uzm. Dr. N.İrfan Ünver Oluşturuldu: 2016-09-02 10:34:25
Görüntü Sayısı: 11094

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (A.A.A) TEDAVİSİ NEDİR?

​Ailevi Akdeniz Ateşi (A.A.A), Familia Mediteren Fevr(F.M.F) olarak ifade edilmektedir. Bilhassa Yahudi, Ermeni, Rum, Türk ve Arap ırklarında Akdeniz Bölgesinde görüldüğünden bu isimle anılmaktadır. Yahudi, Ermeni ve Rumlarda ailevi tipi sıkça görüldüğü halde, Türk ırkında Ailevi tipi çok az görülmektedir.​


AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (A.A.A) TEDAVİSİ NEDİR?

Ailevi tipi erken çocukluk yaşlarında görüldüğünden böbrek yetmezliğinden ölüm oranı yüksektir. Otozomal Resesif genle geçmekte ve yakın akraba evlilikleri muhtemelen resesif gene dominant karakter kazandırmaktadır.

Hastalık nöbetler şeklinde seyreder. Nöbetlerin sıklığı değişebilir, bazen 15 gün bazen üç dört ay ara verebilir. Hasta önce karnında huzursuzluk, bağırsaklarda hareketlilik ve hafif gidip gelen ağrılar hisseder, 8-10 saat içerisinde ağrı şiddetini arttırarak karının her tarafına yayılır. Batın sert katı ve çok ağrılıdır, vücut ısısı yükselerek 39 C’ ulaşır, bu arada kusma, bulantı, bazen ishal görülür. Karın tahta gibi olmuştur. Karın ağrısının şiddetinden hasta öne eğik, iki büklüm yürür. Bu çok dramatik tabloda hasta hekime gittiğinde, yapılan kan tetkiklerinde beyaz küre ve sedimantasyonun arttığı görülür. İdrarda kırmızı küreler artar ve idrar bazen hafif kanlı gibidir. Bu labaratuvar bulguları ve tahta gibi karın ‘Akut Batın’ tablosunu gösterir ve bu nedenle de birçok A.A.A hasta hekim hatası olmaksızın ameliyata alınabilirler. Burada ‘Kan fibrinojen’ seviyesine bakıldığında normal değerlerinin çok üstünde bulunması tanıyı koydurur.

Bu dramatik tablodaki nöbet 2-3 gün sonra düzelir, nöbet sırasında hastayı 2-3 gün sonra görenler o dramatik tablodaki hastanın bu derece düzeldiğini hayretle izlerler. Bu nöbetler 15 günle 3-4 ay gibi aralıklarla devam eder. Nöbetleri, iklim şartları, yorgunluk, uykusuzluk, stres, bazı gıdaların, alkol ve sigaranın tetiklediği düşünülmektedir. Nöbetler bu süre içerisinde hastanın iş ve gücüne engel olurken, aile ve çalışma ortamındaki kişilerin hastaya bakış açıları ve şekli hasta üzerinde psikolojik bazı olumsuzluklar yaratabilir. Hastalığın seyri sırasında adale, yan ağrıları ve eklemlerde şişme, ağrı sıcaklık, kızarma gibi artirit şikayetleriyle de seyrettiğinden A.A.A “Romatizmal Hastalıklar Grubu” içerisinde yer almaktadır.

A.A.A kronik seyirli bir hastalık olduğunda birçok kronik seyirli hastalıklarda olduğu gibi vücutta ‘Amiliod’ birikimine neden olurlar. Hekim olarak en çok korktuğumuzda budur, ‘Amiliod’ büyük yapılı proteinlerdir ve böbreklerde birikerek, böbrek yetmezliğine neden olurlar. Hastalarda bu nedenle kaybedilirler. Hastaya uygun böbrek bulunup nekledilse bile, kronik seyirli bu hastalık devam ettiğinden yeni nakledilen böbrek de bir süre sonra yetmezlik ortaya çıkacaktır. Ailevi tipinde hastalık çocukluk döneminde başladığından ‘Amiloidosis’ riski daha çok olmaktadır, böbrekte ‘Amiliod’ birikimine nöbet sayısı etkili olmamaktadır. ‘Amiloidosis’ daha az oluştuğu izlenmektedir.

TANI; A.A.A birçok hastalığı taklit ettiği için hekimleri yanıltabilir. Bu nedenle bir çok hasta ‘Akut Batın’ tanısıyla ameliyata alınmışlardır. Bu klinik tablodaki hastaların ‘kan Fibrinojenine’ bakmak tanı koydurur.

TEDAVİ: Şu anda A.A.A tek ve vazgeçilmez ilave COLHİCUM Dr (KOŞİSİN) 0,5 mg dır. Bu ilaç nöbetleri önlediği gibi Amiliod birikimine engel olduğundan iki yönlü tedaviye katkısı olmaktadır. Hastalar ilacı bu ömür boyu Romotoloji veya Fizik Tedavi ve Reh. Uzmanının belirlediği dozda güzde (1x1,2x1,3x1) ara vermeden kullanmalıdır.

Ancak Koşisin’in yeterli olmadığı vakalarda 1985 yılında Antalya’da 2.Türk Alman Aomatolojisi Kongresinde tarafımdan (Dr.N.İrfan Ünver) sunulan ‘Koşhisin Yeterli Olmadığı F.M.F Vakalarında Antihistaminiklerde Kombine Tedavisi’de halen bazı kliniklerde kabul görmüş araştırılmış ve kullanılmaktadır. Kombine Ünver tedavisinde hastalara nöbetin olacağını hissetikleri anda Koşhisini birer saat arayla yutmasını önermekteyiz. Bu sayı bir saat arayla maximum 6 ya kadar çıkarılabilir. Yaptığımız çalışmalarda hasta gecikmezse bir saat arayla 3 kez Koşisin alımından sonra nöbet gelmemektedir. Bundan sonra 3 gün Koşisin 3x1 ve Tavegyl tb 2x1 devam edilmekte 3 gün sonra idame doz akşam Tavegyl tb 1x1, gece yatarken Koşisin dr 1x1 ömür boyu devam edilmelidir. Bu çalışmayı yaptığımız sınırlı 52 Koşisine cevap vermeyen A.A.A vakasında 50 sinde 20 yıl süreyle tedavi ve izlemede bu tedavi ile hastaların nöbet geçirmeden, yaşam aktivitelerini iş gücü kaybı olmadan devam ettirdikleri izlenmiştir. Ancak bu araştırma sınırlı sayıda olduğundan, araştırmanınn daha çok klinikte, daha çok vakada çalışılması gerekmektedir.


Bu yazı Uzm. Dr. N.İrfan Ünver tarafından yazıldı ve 11094 kere izlendi.


Yorumlar

Yükleniyor...